Важно уведомление!

Във връзка с подобряване на предлаганите от ЕЛАНА Трейдинг услуги, от октомври 2019 г. стартираме платформа за търговия MetaTrader 4 с търговското име FOREX359. Платформата FOREX359 ще замени досегашната ELANA MetaTrader.

www.forex359.com

Чрез FOREX359 Вие ще можете да се възползвате от:

  • подобрени условия за търговия, включващи по-тесни спредове
  • по-ниски лихви за държане на отворени позиции
  • CFD върху борсови индекси и петрол без дата на падеж
  • подобрена отчетност
  • лесно и бързо депозиране на средства с кредитна карта

Маржин изискванията остават без промяна.

След 04.11.2019 платформата ELANA MetaTrader ще спре да функционира.

ЕЛАНА Трейдинг

Important message!

We are pleased to inform you that from the 21st of October 2019 ELANA Trading will be offering better trading conditions for our clients that are currently using the ELANA MetaTrader platform. This will be possible through our new platform by the name FOREX359, which again will use MT4 software.

www.forex359.com

With the new platform FOREX359 you will be able to trade:

  • Forex with tighter spreads,
  • with lower overnight costs
  • CFD on Indices and Commodities without an expiration date

The new platform FOREX359 will have all the accountability functions of the previous one and also a faster method of depositing funds with credit or debit card.

All margin requirements will remain unchanged.

After 4th of November 2019 the ELANA MetaTrader platform will be no longer supported.

ELANA Trading