Ценни метали


Общи условия

 • Без комисиони за търговия
 • Ливъридж от 1:200 до 1:1;
 • Размер на 1 лот – 100 тройунции (злато, паладий и платина) и 5000 тройунции сребро;
 • Минимален обем за търговия – 0.01 лот;
 • Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
 • Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
 • Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
 • Търговия с експертни системи;
 • Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
 • При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
 • Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;

Спред, маржин, суап и работно време

КодОписаниеЦелеви
спред
Маржин 1Суап 2
къса поз.
Суап 2
дълга поз.
Търг.сесия
пон-пет 3
XAGAUDсребро / Австралийски долар22%1.57 AUD-9.13 AUD01:05 - 23:55
XAGCHFсребро / Швейцарски франк1.52%-4.51 CHF-0.96 CHF01:05 - 23:55
XAGEURсребро / Евро1.52%-3.23 EUR-1.78 EUR01:05 - 23:55
XAGGBPсребро / Британска лира1.72%-1.44 GBP-2.84 GBP01:05 - 23:55
XAGUSDсребро / Щатски долар1.72%-0.57 USD-5.32 USD01:05 - 23:55
XAUAUDзлато / Австралийски долар4.52%3.32 AUD-12.08 AUD01:05 - 23:55
XAUCHFзлато / Швейцарски франк4.52%-5.31 CHF-1.01 CHF01:05 - 23:55
XAUEURзлато / Евро42%-3.69 EUR-2.19 EUR01:05 - 23:55
XAUGBPзлато / Британска лира42%-1.31 GBP-3.64 GBP01:05 - 23:55
XAUUSDзлато / Щатски долар32%-0.22 USD-6.72 USD01:05 - 23:55
XPDUSDпаладий / Щатски долар72%-2.11 USD-3.18 USD01:05 - 23:55
XPTUSDплатина / Щатски долар72%-0.11 USD-6.11 USD01:05 - 23:55
 1. При ливъридж 1:100.
 2. Стойностите са за 1 лот
 3. Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)
 • В периоди на ниска ликвидност или повишена пазарна волатилност е възможно спредове да се разширят според текущите пазарни условия.
 • В края на всеки работен ден в 24:00 ч. (Източноевропейско време (ЕЕТ)) откритите спот позиции на клиента се прехвърлят автоматично за следващия ден. Като част от прехвърлянето на позициите се начислява суап (положителен или отрицателен) изчислен на база дневните пазарни, овърнайт лихвени проценти плюс надбавка
 • В сряда се начислява троен суап, за да се отразят неработните събота и неделя.