CFD върху индекси


Общи условия

 • Без комисиони за търговия
 • Без лихви и такси за поддържане на позицията отворена;
 • Ливъридж от 1:200 до 1:1;
 • Размер на 1 лот – 1 фючърсен контракт;
 • Минимален обем за търговия – 0.1 лот;
 • Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
 • Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
 • Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
 • Търговия с експертни системи;
 • Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
 • При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
 • Договорите за разлика върху борсови индекси са базирани на фючърсни контракти върху съответния борсов индекс и имат конкретно работно време и дата на падеж в зависимост от фючърсния контракт. На датата на падеж отворените позиции се затварят автоматично на пазарни цени. В последния ден за търговия с контракта подадените неизпълнени поръчки се анулират;
 • Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
Код CFD Маржин изискване1 Целеви спред Мин. стъпка на промяна 2 Търг.сесия
пон-пет 3
Прекъсване на сесията 3
#DJ30 Mini-Dow Jones Index 2% 3 1.00 (5 USD) 01:05 – 23:55 23:15 – 23:30
#SP500 Mini-S&P 500 Index 2% 0.75 0.25 (12.5 USD) 01:05 – 23:55 23:15 – 23:30
#NAS100 Mini-NASDAQ 100 Index 2% 1.5 0.25 (5 USD) 01:05 – 23:55 23:15 – 23:30
#RUS Mini-Russell 2000 Index 2% 0.4 0.10 (10 USD) 01:05 – 23:55 23:15 – 23:30
#NIK225 SGX-Nikkei 225 Index 2% 15 5.0 (2,500 JPY) 03:05 – 20:55 09:10 – 10:35
#DE30 DAX Index 2% 2.5 0.5 (12.5 EUR) 09:02 – 22:55 няма
#GB100 FTSE 100 Index 2% 2.5 0.5 (5 GBP) 10:05 – 22:55 няма
#CH SMI Index 2% 3 1.0 (10 CHF) 09:02 – 22:55 няма
#FR40 CAC40 Index 2% 4 0.5 (5 EUR) 09:05 – 22:55 няма
#EU50 EURO STOXX 50 Index 2% 3 1.0 (10 EUR) 09:02 – 22:55 няма
#NL AEX Index 2% 0.25 0.05 (10 EUR) 09:05 – 22:55 няма
#ES Mini-IBEX-35 Index 2% 7 5.0 (50 EUR) 10:02 – 20:55 няма

Код CFD Код в ELANA MetaTrader Месец на контракта Първи ден на търговия Падеж
#DJ30 US 30 #DJ30H7 March 2017 14.12.2016 – 01:05 16.03.2017 – 17:00
#DJ30M7 June 2017 14.03.2017 – 01:05 15.06.2017 – 17:00
#DJ30U7 September 2016 13.06.2017 – 01:05 14.09.2017 – 17:00
#DJ30Z7 December 2016 12.09.2017 – 01:05 14.12.2017 – 17:00
#DJ30H8 March 2017 12.12.2017 – 01:05 15.03.2018 – 17:00
#SP500 US 500 #SP500H7 March 2017 14.12.2016 – 01:05 16.03.2017 – 17:00
#SP500M7 June 2017 14.03.2017 – 01:05 15.06.2017 – 17:00
#SP500U7 September 2017 13.06.2017 – 01:05 14.09.2017 – 17:00
#SP500Z7 December 2017 12.09.2017 – 01:05 14.12.2017 – 17:00
#SP500H8 March 2018 12.12.2017 – 01:05 15.03.2018 – 17:00
#NAS100 US Tech 100 #NAS100H7 March 2017 14.12.2016 – 01:05 16.03.2017 – 17:00
#NAS100M7 June 2017 14.03.2017 – 01:05 15.06.2017 – 17:00
#NAS100U7 September 2017 13.06.2017 – 01:05 14.09.2017 – 17:00
#NAS100Z7 December 2017 12.09.2017 – 01:05 14.12.2017 – 17:00
#NAS100H8 March 2018 12.12.2017 – 01:05 15.03.2018 – 17:00
#RUS Russell 2000 #RUSH7 March 2017 14.12.2016 – 03:05 16.03.2017 – 17:00
#RUSM7 June 2017 14.03.2017 – 03:05 15.06.2017 – 17:00
#RUSU7 September 2017 13.06.2017 – 03:05 14.09.2017 – 17:00
#RUSZ7 December 2017 12.09.2017 – 03:05 14.12.2017 – 17:00
#RUSH8 March 2018 12.12.2017 – 03:05 15.03.2018 – 17:00
#DE30 Germany 30 #DE30H7 March 2017 14.12.2016 – 09:05 16.03.2017 – 17:00
#DE30M7 June 2017 14.03.2017 – 09:05 15.06.2017 – 17:00
#DE30U7 September 2017 13.06.2017 – 09:05 14.09.2017 – 17:00
#DE30Z7 December 2017 12.09.2017 – 09:05 14.12.2017 – 17:00
#DE30H8 March 2018 12.12.2017 – 09:05 15.03.2018 – 17:00
#CH Switzerland 20 #CHH7 March 2017 14.12.2016 – 09:05 16.03.2017 – 17:00
#CHM7 June 2017 14.03.2017 – 09:05 15.06.2017 – 17:00
#CHU7 September 2017 13.06.2017 – 09:05 14.09.2017 – 17:00
#CHZ7 December 2017 12.09.2017 – 09:05 14.12.2017 – 17:00
#CHH8 March 2018 12.12.2017 – 09:05 15.03.2018 – 17:00
#EU50 EU Stocks 50 #EU50H7 March 2017 14.12.2016 – 09:05 16.03.2017 – 17:00
#EU50M7 June 2017 14.03.2017 – 09:05 15.06.2017 – 17:00
#EU50U7 September 2017 13.06.2017 – 09:05 14.09.2017 – 17:00
#EU50Z7 December 2017 12.09.2017 – 09:05 14.12.2017 – 17:00
#EU50H8 March 2018 12.12.2017 – 09:05 15.03.2018 – 17:00
#GB100 UK 100 #GB100H7 March 2017 14.12.2016 – 09:05 16.03.2017 – 17:00
#GB100M7 June 2017 14.03.2017 – 09:05 16.03.2017 – 17:00
#GB100U7 September 2017 13.06.2017 – 09:05 15.06.2017 – 17:00
#GB100Z7 December 2017 12.09.2017 – 09:05 14.09.2017 – 17:00
#GB100H8 March 2018 12.12.2017 – 09:05 14.12.2017 – 17:00
#NIK225 Japan 225 #NIK225H7 March 2017 07.12.2016 – 01:05 15.03.2018 – 17:00
#NIK225M7 June 2017 07.03.2017 – 01:05 07.06.2017 – 17:00
#NIK225U7 September 2017 06.06.2017 – 01:05 06.09.2017 – 17:00
#NIK225Z7 December 2017 05.09.2017 – 01:05 06.12.2017 – 17:00
#NIK225H8 March 2018 05.12.2017 – 01:05 07.03.2018 – 17:00
#FR40 France 40 #FR40G7 February 2017 17.01.2017 – 09:00 16.02.2017 – 17:00
#FR40H7 March 2017 14.02.2017 – 09:05 16.03.2017 – 17:00
#FR40J7 April 2017 14.03.2017 – 09:05 20.04.2017 – 17:00
#FR40K7 May 2017 18.04.2017 – 09:05 18.05.2017 – 17:00
#FR40M7 June 2017 11.05.2017 – 09:05 15.06.2017 – 17:00
#FR40N7 July 2017 13.06.2017 – 09:05 20.07.2017 – 17:00
#FR40Q7 August 2017 15.07.2017 – 09:05 17.08.2017 – 17:00
#FR40U7 September 2017 10.08.2017 – 09:05 14.09.2017 – 17:00
#FR40V7 October 2017 12.09.2017 – 09:05 19.10.2017 – 17:00
#FR40X7 November 2017 14.10.2017 – 09:05 16.11.2017 – 17:00
#FR40Z7 December 2017 10.11.2017 – 09:05 14.12.2017 – 17:00
#FR40F8 January 2018 12.12.2017 – 09:05 18.01.2018 – 17:00
#FR40G8 February 2018 16.01.2018 – 09:05 15.02.2018 – 17:00
#FR40H8 March 2018 13.02.2018 – 09:05 15.03.2018 – 17:00
#NL Netherlands 25 #NLG7 February 2017 17.01.2017 – 09:00 16.02.2017 – 17:00
#NLH7 March 2017 14.02.2017 – 09:05 16.03.2017 – 17:00
#NLJ7 April 2017 14.03.2017 – 09:05 20.04.2017 – 17:00
#NLK7 May 2017 18.04.2017 – 09:05 18.05.2017 – 17:00
#NLM7 June 2017 11.05.2017 – 09:05 15.06.2017 – 17:00
#NLN7 July 2017 13.06.2017 – 09:05 20.07.2017 – 17:00
#NLQ7 August 2017 15.07.2017 – 09:05 17.08.2017 – 17:00
#NLU7 September 2017 10.08.2017 – 09:05 14.09.2017 – 17:00
#NLV7 October 2017 12.09.2017 – 09:05 19.10.2017 – 17:00
#NLX7 November 2017 14.10.2017 – 09:05 16.11.2017 – 17:00
#NLZ7 December 2017 10.11.2017 – 09:05 14.12.2017 – 17:00
#NLF8 January 2018 12.12.2017 – 09:05 18.01.2018 – 17:00
#NLG8 February 2018 16.01.2018 – 09:05 15.02.2018 – 17:00
#NLH8 March 2018 13.02.2018 – 09:05 15.03.2018 – 17:00
#ES Spain 35 #ESG7 February 2017 17.01.2017 – 10:00 16.02.2017 – 17:00
#ESH7 March 2017 14.02.2017 – 10:05 16.03.2017 – 17:00
#ESJ7 April 2017 14.03.2017 – 10:05 20.04.2017 – 17:00
#ESK7 May 2017 18.04.2017 – 10:05 18.05.2017 – 17:00
#ESM7 June 2017 11.05.2017 – 10:05 15.06.2017 – 17:00
#ESN7 July 2017 13.06.2017 – 10:05 20.07.2017 – 17:00
#ESQ7 August 2017 15.07.2017 – 10:05 17.08.2017 – 17:00
#ESU7 September 2017 10.08.2017 – 10:05 14.09.2017 – 17:00
#ESV7 October 2017 12.09.2017 – 10:05 19.10.2017 – 17:00
#ESX7 November 2017 14.10.2017 – 10:05 16.11.2017 – 17:00
#ESZ7 December 2017 10.11.2017 – 10:05 14.12.2017 – 17:00
#ESF8 January 2018 12.12.2017 – 10:05 18.01.2018 – 17:00
#ESG8 February 2018 16.01.2018 – 10:05 15.02.2018 – 17:00
#ESH8 March 2018 13.02.2018 – 10:05 15.03.2018 – 17:00

 1. Маржин изискване при ливъридж 1:100;
 2. Стойностите са за 1 лот на сделка;
 3. Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)