CFD върху индекси


Общи условия

 • Без комисиони за търговия
 • Без лихви и такси за поддържане на позицията отворена;
 • Ливъридж от 1:200 до 1:1;
 • Размер на 1 лот – 1 фючърсен контракт;
 • Минимален обем за търговия – 0.1 лот;
 • Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
 • Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
 • Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
 • Търговия с експертни системи;
 • Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
 • При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
 • Договорите за разлика върху борсови индекси са базирани на фючърсни контракти върху съответния борсов индекс и имат конкретно работно време и дата на падеж в зависимост от фючърсния контракт. На датата на падеж отворените позиции се затварят автоматично на пазарни цени. В последния ден за търговия с контракта подадените неизпълнени поръчки се анулират;
 • Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
КодCFDМаржин изискване1Целеви спредМин. стъпка на промяна 2Търг.сесия
пон-пет 3
Прекъсване на сесията 3
#DJ30Mini-Dow Jones Index2%31.00 (5 USD)01:05 - 23:5523:15 - 23:30
#SP500Mini-S&P 500 Index2%0.750.25 (12.5 USD)01:05 - 23:5523:15 - 23:30
#NAS100Mini-NASDAQ 100 Index2%1.50.25 (5 USD)01:05 - 23:5523:15 - 23:30
#RUSMini-Russell 2000 Index2%0.40.10 (10 USD)01:05 - 23:5523:15 - 23:30
#NIK225SGX-Nikkei 225 Index2%155.0 (2,500 JPY)03:05 - 20:5509:10 - 10:35
#DE30DAX Index2%2.50.5 (12.5 EUR)09:02 - 22:55няма
#GB100FTSE 100 Index2%2.50.5 (5 GBP)10:05 - 22:55няма
#CHSMI Index2%31.0 (10 CHF)09:02 - 22:55няма
#FR40CAC40 Index2%40.5 (5 EUR)09:05 - 22:55няма
#EU50EURO STOXX 50 Index2%31.0 (10 EUR)09:02 - 22:55няма
#NLAEX Index2%0.250.05 (10 EUR)09:05 - 22:55няма
#ESMini-IBEX-35 Index2%75.0 (50 EUR)10:02 - 20:55няма
КодCFDКод в ELANA MetaTraderМесец на контрактаПърви ден на търговияПадеж
#DJ30US 30#DJ30H7March 201714.12.2016 - 01:0516.03.2017 - 17:00
#DJ30M7June 201714.03.2017 - 01:0515.06.2017 - 17:00
#DJ30U7September 201613.06.2017 - 01:0514.09.2017 - 17:00
#DJ30Z7December 201612.09.2017 - 01:0514.12.2017 - 17:00
#DJ30H8March 201712.12.2017 - 01:0515.03.2018 - 17:00
#SP500US 500#SP500H7March 201714.12.2016 - 01:0516.03.2017 - 17:00
#SP500M7June 201714.03.2017 - 01:0515.06.2017 - 17:00
#SP500U7September 201713.06.2017 - 01:0514.09.2017 - 17:00
#SP500Z7December 201712.09.2017 - 01:0514.12.2017 - 17:00
#SP500H8March 201812.12.2017 - 01:0515.03.2018 - 17:00
#NAS100US Tech 100#NAS100H7March 201714.12.2016 - 01:0516.03.2017 - 17:00
#NAS100M7June 201714.03.2017 - 01:0515.06.2017 - 17:00
#NAS100U7September 201713.06.2017 - 01:0514.09.2017 - 17:00
#NAS100Z7December 201712.09.2017 - 01:0514.12.2017 - 17:00
#NAS100H8March 201812.12.2017 - 01:0515.03.2018 - 17:00
#RUSRussell 2000#RUSH7March 201714.12.2016 - 03:0516.03.2017 - 17:00
#RUSM7June 201714.03.2017 - 03:0515.06.2017 - 17:00
#RUSU7September 201713.06.2017 - 03:0514.09.2017 - 17:00
#RUSZ7December 201712.09.2017 - 03:0514.12.2017 - 17:00
#RUSH8March 201812.12.2017 - 03:0515.03.2018 - 17:00
#DE30Germany 30#DE30H7March 201714.12.2016 - 09:0516.03.2017 - 17:00
#DE30M7June 201714.03.2017 - 09:0515.06.2017 - 17:00
#DE30U7September 201713.06.2017 - 09:0514.09.2017 - 17:00
#DE30Z7December 201712.09.2017 - 09:0514.12.2017 - 17:00
#DE30H8March 201812.12.2017 - 09:0515.03.2018 - 17:00
#CHSwitzerland 20#CHH7March 201714.12.2016 - 09:0516.03.2017 - 17:00
#CHM7June 201714.03.2017 - 09:0515.06.2017 - 17:00
#CHU7September 201713.06.2017 - 09:0514.09.2017 - 17:00
#CHZ7December 201712.09.2017 - 09:0514.12.2017 - 17:00
#CHH8March 201812.12.2017 - 09:0515.03.2018 - 17:00
#EU50EU Stocks 50#EU50H7March 201714.12.2016 - 09:0516.03.2017 - 17:00
#EU50M7June 201714.03.2017 - 09:0515.06.2017 - 17:00
#EU50U7September 201713.06.2017 - 09:0514.09.2017 - 17:00
#EU50Z7December 201712.09.2017 - 09:0514.12.2017 - 17:00
#EU50H8March 201812.12.2017 - 09:0515.03.2018 - 17:00
#GB100UK 100#GB100H7March 201714.12.2016 - 09:0516.03.2017 - 17:00
#GB100M7June 201714.03.2017 - 09:0516.03.2017 - 17:00
#GB100U7September 201713.06.2017 - 09:0515.06.2017 - 17:00
#GB100Z7December 201712.09.2017 - 09:0514.09.2017 - 17:00
#GB100H8March 201812.12.2017 - 09:0514.12.2017 - 17:00
#NIK225Japan 225#NIK225H7March 201707.12.2016 - 01:0515.03.2018 - 17:00
#NIK225M7June 201707.03.2017 - 01:0507.06.2017 - 17:00
#NIK225U7September 201706.06.2017 - 01:0506.09.2017 - 17:00
#NIK225Z7December 201705.09.2017 - 01:0506.12.2017 - 17:00
#NIK225H8March 201805.12.2017 - 01:0507.03.2018 - 17:00
#FR40France 40#FR40G7February 201717.01.2017 - 09:0016.02.2017 - 17:00
#FR40H7March 201714.02.2017 - 09:0516.03.2017 - 17:00
#FR40J7April 201714.03.2017 - 09:0520.04.2017 - 17:00
#FR40K7May 201718.04.2017 - 09:0518.05.2017 - 17:00
#FR40M7June 201711.05.2017 - 09:0515.06.2017 - 17:00
#FR40N7July 201713.06.2017 - 09:0520.07.2017 - 17:00
#FR40Q7August 201715.07.2017 - 09:0517.08.2017 - 17:00
#FR40U7September 201710.08.2017 - 09:0514.09.2017 - 17:00
#FR40V7October 201712.09.2017 - 09:0519.10.2017 - 17:00
#FR40X7November 201714.10.2017 - 09:0516.11.2017 - 17:00
#FR40Z7December 201710.11.2017 - 09:0514.12.2017 - 17:00
#FR40F8January 201812.12.2017 - 09:0518.01.2018 - 17:00
#FR40G8February 201816.01.2018 - 09:0515.02.2018 - 17:00
#FR40H8March 201813.02.2018 - 09:0515.03.2018 - 17:00
#NLNetherlands 25#NLG7February 201717.01.2017 - 09:0016.02.2017 - 17:00
#NLH7March 201714.02.2017 - 09:0516.03.2017 - 17:00
#NLJ7April 201714.03.2017 - 09:0520.04.2017 - 17:00
#NLK7May 201718.04.2017 - 09:0518.05.2017 - 17:00
#NLM7June 201711.05.2017 - 09:0515.06.2017 - 17:00
#NLN7July 201713.06.2017 - 09:0520.07.2017 - 17:00
#NLQ7August 201715.07.2017 - 09:0517.08.2017 - 17:00
#NLU7September 201710.08.2017 - 09:0514.09.2017 - 17:00
#NLV7October 201712.09.2017 - 09:0519.10.2017 - 17:00
#NLX7November 201714.10.2017 - 09:0516.11.2017 - 17:00
#NLZ7December 201710.11.2017 - 09:0514.12.2017 - 17:00
#NLF8January 201812.12.2017 - 09:0518.01.2018 - 17:00
#NLG8February 201816.01.2018 - 09:0515.02.2018 - 17:00
#NLH8March 201813.02.2018 - 09:0515.03.2018 - 17:00
#ESSpain 35#ESG7February 201717.01.2017 - 10:0016.02.2017 - 17:00
#ESH7March 201714.02.2017 - 10:0516.03.2017 - 17:00
#ESJ7April 201714.03.2017 - 10:0520.04.2017 - 17:00
#ESK7May 201718.04.2017 - 10:0518.05.2017 - 17:00
#ESM7June 201711.05.2017 - 10:0515.06.2017 - 17:00
#ESN7July 201713.06.2017 - 10:0520.07.2017 - 17:00
#ESQ7August 201715.07.2017 - 10:0517.08.2017 - 17:00
#ESU7September 201710.08.2017 - 10:0514.09.2017 - 17:00
#ESV7October 201712.09.2017 - 10:0519.10.2017 - 17:00
#ESX7November 201714.10.2017 - 10:0516.11.2017 - 17:00
#ESZ7December 201710.11.2017 - 10:0514.12.2017 - 17:00
#ESF8January 201812.12.2017 - 10:0518.01.2018 - 17:00
#ESG8February 201816.01.2018 - 10:0515.02.2018 - 17:00
#ESH8March 201813.02.2018 - 10:0515.03.2018 - 17:00
 1. Маржин изискване при ливъридж 1:100;
 2. Стойностите са за 1 лот на сделка;
 3. Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)