CFD върху индекси


Основeн информационeн документ

Основен информационен документ (CFD върху фючърсни контракти на борсови индекси)

Общи условия

 • Без комисиони за търговия
 • Без лихви и такси за поддържане на позицията отворена;
 • Ливъридж от 1:100 до 1:1;
 • Размер на 1 лот – 1 фючърсен контракт;
 • Минимален обем за търговия – 0.1 лот;
 • Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
 • Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
 • Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
 • Търговия с експертни системи;
 • Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
 • При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
 • Договорите за разлика върху борсови индекси са базирани на фючърсни контракти върху съответния борсов индекс и имат конкретно работно време и дата на падеж в зависимост от фючърсния контракт. На датата на падеж отворените позиции се затварят автоматично на пазарни цени. В последния ден за търговия с контракта подадените неизпълнени поръчки се анулират;
 • Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
Код CFD Маржин изискване1 Целеви спред Мин. стъпка на промяна 2 Търг.сесия
пон-пет 3
Прекъсване на сесията 3
#SP500 Mini-S&P 500 Index 5% 0.75 0.25 (12.5 USD) 01:05 – 23:55 23:15 – 23:30
#NAS100 Mini-NASDAQ 100 Index 5% 1.5 0.25 (5 USD) 01:05 – 23:55 23:15 – 23:30
#RUS Mini-Russell 2000 Index 5% 0.4 0.10 (10 USD) 01:05 – 23:55 23:15 – 23:30
#NIK225 SGX-Nikkei 225 Index 5% 15 5.0 (2,500 JPY) 03:05 – 20:55 09:10 – 10:35
#DE30 DAX Index 5% 2.5 0.5 (12.5 EUR) 09:02 – 22:55
#GB100 FTSE 100 Index 5% 2.5 0.5 (5 GBP) 10:05 – 22:55
#CH SMI Index 10% 3 1.0 (10 CHF) 09:02 – 22:55
#FR40 CAC40 Index 5% 4 0.5 (5 EUR) 09:05 – 22:55
#EU50 EURO STOXX 50 Index 5% 3 1.0 (10 EUR) 09:02 – 22:55
#NL AEX Index 5% 0.25 0.05 (10 EUR) 09:05 – 22:55
#ES Mini-IBEX-35 Index 10% 7 5.0 (50 EUR) 10:02 – 20:55

Код CFD Код в ELANA MetaTrader Месец на контракта Първи ден на търговия Падеж
#DJ30MY US 30 #DJ30H8 March 2018 12.12.2017 15.3.2018
#DJ30M8 June 2018 13.3.2018 14.6.2018
#DJ30U8 September 2018 12.6.2018 20.9.2018
#DJ30Z8 December 2018 18.9.2018 20.12.2018
#DJ30H9 March 2019 18.12.2018 14.3.2019
#DJ30M9 June 2019 12.3.2019 20.6.2019
#NAS100MY US Tech 100 #NAS100H8 March 2018 12.12.2017 15.3.2018
#NAS100M8 June 2018 13.3.2018 14.6.2018
#NAS100U8 September 2018 12.6.2018 20.9.2018
#NAS100Z8 December 2018 18.9.2018 20.12.2018
#NAS100H9 March 2019 18.12.2018 14.3.2019
#NAS100M9 June 2019 12.3.2019 20.6.2019
#SP500MY US 500 #SP500H8 March 2018 12.12.2017 15.3.2018
#SP500M8 June 2018 13.3.2018 14.6.2018
#SP500U8 September 2018 12.6.2018 20.9.2018
#SP500Z8 December 2018 18.9.2018 20.12.2018
#SP500H9 March 2019 18.12.2018 14.3.2019
#SP500M9 June 2019 12.3.2019 20.6.2019
#RUSMY US Small Cap 2000 #RUSH8 March 2018 12.12.2017 15.3.2018
#RUSM8 June 2018 13.3.2018 14.6.2018
#RUSU8 September 2018 12.6.2018 20.9.2018
#RUSZ8 December 2018 18.9.2018 20.12.2018
#RUSH9 March 2019 18.12.2018 14.3.2019
#RUSM9 June 2019 12.3.2019 20.6.2019
#DEMY Germany 30 #DE30H8 March 2018 12.12.2017 15.3.2018
#DE30M8 June 2018 13.3.2018 14.6.2018
#DE30U8 September 2018 12.6.2018 20.9.2018
#DE30Z8 December 2018 18.9.2018 20.12.2018
#DE30H9 March 2019 18.12.2018 14.3.2019
#DE30M9 June 2019 12.3.2019 20.6.2019
#CHMY Switzerland 20 #CHH8 March 2018 12.12.2017 15.3.2018
#CHM8 June 2018 13.3.2018 14.6.2018
#CHU8 September 2018 12.6.2018 20.9.2018
#CHZ8 December 2018 18.9.2018 20.12.2018
#CHH9 March 2019 18.12.2018 14.3.2019
#CHM9 June 2019 12.3.2019 20.6.2019
#EU50MY EU Stocks 50 #EU50H8 March 2018 12.12.2017 15.3.2018
#EU50M8 June 2018 13.3.2018 14.6.2018
#EU50U8 September 2018 12.6.2018 20.9.2018
#EU50Z8 December 2018 18.9.2018 20.12.2018
#EU50H9 March 2019 18.12.2018 14.3.2019
#EU50M9 June 2019 12.3.2019 20.6.2019
#GB100MY UK 100 #GB100H8 March 2018 12.12.2017 15.3.2018
#GB100M8 June 2018 13.3.2018 14.6.2018
#GB100U8 September 2018 12.6.2018 20.9.2018
#GB100Z8 December 2018 18.9.2018 20.12.2018
#GB100H9 March 2019 18.12.2018 14.3.2019
#GB100M9 June 2019 12.3.2019 20.6.2019
#NIK225MY Japan 225 #NIK225H8 March 2018 6.12.2017 7.3.2018
#NIK225M8 June 2018 6.3.2018 6.6.2018
#NIK225U8 September 2018 5.6.2018 12.9.2018
#NIK225Z8 December 2018 11.9.2018 12.12.2018
#NIK225H9 March 2019 11.12.2018 6.3.2019
#NIK225M9 June 2019 5.3.2019 12.6.2019
#FE40MY France 40 #FR40G8 February 2018 16.1.2018 15.2.2018
#FR40H8 March 2018 13.2.2018 15.3.2018
#FR40J8 April 2018 13.3.2018 19.4.2018
#FR40K8 May 2018 17.4.2018 17.5.2018
#FR40M8 June 2018 15.5.2018 14.6.2018
#FR40N8 July 2018 12.6.2018 19.7.2018
#FR40Q8 August 2018 17.7.2018 16.8.2018
#FR40U8 September 2018 14.8.2018 20.9.2018
#FR40V8 October 2018 18.9.2018 18.10.2018
#FR40X8 November 2018 16.10.2018 15.11.2018
#FR40Z8 December 2018 13.11.2018 20.12.2018
#FR40F9 January 2019 18.12.2018 17.1.2019
#FR40G9 February 2019 15.1.2019 14.2.2019
#FR40H9 March 2019 12.2.2019 14.3.2019
#FR40J9 April 2019 12.3.2019 18.4.2019
#NLMY Netherlands 25 #NLG8 February 2018 16.1.2018 15.2.2018
#NLH8 March 2018 13.2.2018 15.3.2018
#NLJ8 April 2018 13.3.2018 19.4.2018
#NLK8 May 2018 17.4.2018 17.5.2018
#NLM8 June 2018 15.5.2018 14.6.2018
#NLN8 July 2018 12.6.2018 19.7.2018
#NLQ8 August 2018 17.7.2018 16.8.2018
#NLU8 September 2018 14.8.2018 20.9.2018
#NLV8 October 2018 18.9.2018 18.10.2018
#NLX8 November 2018 16.10.2018 15.11.2018
#NLZ8 December 2018 13.11.2018 20.12.2018
#NLF9 January 2019 18.12.2018 17.1.2019
#NLG9 February 2019 15.1.2019 14.2.2019
#NLH9 March 2019 12.2.2019 14.3.2019
#NLJ9 April 2019 12.3.2019 18.4.2019
#ESMY Spain 35 #ESG8 February 2018 16.1.2018 15.2.2018
#ESH8 March 2018 13.2.2018 15.3.2018
#ESJ8 April 2018 13.3.2018 19.4.2018
#ESK8 May 2018 17.4.2018 17.5.2018
#ESM8 June 2018 15.5.2018 14.6.2018
#ESN8 July 2018 12.6.2018 19.7.2018
#ESQ8 August 2018 17.7.2018 16.8.2018
#ESU8 September 2018 14.8.2018 20.9.2018
#ESV8 October 2018 18.9.2018 18.10.2018
#ESX8 November 2018 16.10.2018 15.11.2018
#ESZ8 December 2018 13.11.2018 20.12.2018
#ESF9 January 2019 18.12.2018 17.1.2019
#ESG9 February 2019 15.1.2019 14.2.2019
#ESH9 March 2019 12.2.2019 14.3.2019
#ESJ9 April 2019 12.3.2019 18.4.2019
#HSI MY Hong Kong 50 #HSIG8 February 2018 22.1.2018 26.2.2018
#HSIH8 March 2018 22.2.2018 27.3.2018
#HSIJ8 April 2018 23.3.2018 26.4.2018
#HSIK8 May 2018 24.4.2018 29.5.2018
#HSIM8 June 2018 25.5.2018 27.6.2018
#HSIN8 July 2018 25.6.2018 27.7.2018
#HSIQ8 August 2018 25.7.2018 29.8.2018
#HSIU8 September 2018 27.8.2018 26.9.2018
#HSIV8 October 2018 24.9.2018 29.10.2018
#HSIX8 November 2018 25.10.2018 28.11.2018
#HSIZ8 December 2018 26.11.2018 27.12.2018
#HSIF9 January 2019 20.12.2018 29.1.2019
#HSIG9 February 2019 25.1.2019 26.2.2019
#HSIH9 March 2019 22.2.2019 27.3.2019
#HSIJ9 April 2019 25.3.2019 26.4.2019

 1. Маржин изискване при ливъридж 1:100;
 2. Стойностите са за 1 лот на сделка;
 3. Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)
В деня на падеж не могат да бъдат отваряни нови позиции или поставени чакащи поръчки. Позволено е единствено да затваряте текущи позиции до 17:00 часа българско време. ЕЛАНА Трейдинг АД си запазва правото да затвори автоматично оставащите позициите в периода 17:00 – 19:00 часа на пазарна цена.