CFD върху суровини


Основeн информационeн документ

Основен информационен документ (CFD върху фючърсни контракти на суровини)

Общи условия

 • Без комисиони за търговия
 • Без лихви и такси за поддържане на позицията отворена;
 • Ливъридж от 1:100 до 1:1;
 • Размер на 1 лот – 1 фючърсен контракт;
 • Минимален обем за търговия – 0.1 лот;
 • Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
 • Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
 • Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
 • Търговия с експертни системи;
 • Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
 • При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
 • Договорите за разлика върху борсови индекси са базирани на фючърсни контракти върху съответния борсов индекс и имат конкретно работно време и дата на падеж в зависимост от фючърсния контракт. На датата на падеж отворените позиции се затварят автоматично на пазарни цени. В последния ден за търговия с контракта подадените неизпълнени поръчки се анулират;
 • Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
Код CFD Маржин изискване1 Целеви спред Мин. стъпка на промяна2 Търг.сесия
пон-пет 2
Прекъсване на сесията3
#USOIL Light Sweet Crude Oil (WTI) 10% 0.03 0.01 (10 USD) 01:05 – 23:55
#UKOIL Brent Crude Oil 10% 0.03 0.01 (10 USD) 03:05 – 23:55
#NG E-mini Natural Gas 10% 0.003 0.005 (12.5 USD) 01:05 – 23:55
#HG Heating Oil 10% 0.002 0.0001 (4.2 USD) 01:05 – 23:55
#GAS Gasoline 10% 0.002 0.0001 (4.2 USD) 01:05 – 23:55
#GSO Gasoil 10% 0.75 0.25 (25 USD) 03:05 – 23:55
#HGC Copper 10% 0.0035 0.0005 (12.5 USD) 01:05 – 23:55
#LGILT Long Gilt 10% 0.03 0.01 ( 10 GBP) 10:05 – 19:55
#USBND US T-bund 10% 0.06 0.01 (10 USD) 01:05 – 23:55

Код CFD Код в
ELANA MetaTrader
Месец
на контракта
Първи ден
на търговия
Падеж
#USOILMY WTI Crude Oil #USOILG8 February 2018 13.12.2017 18.1.2018
#USOILH8 March 2018 16.1.2018 16.2.2018
#USOILJ8 April 2018 14.2.2018 16.3.2018
#USOILK8 May 2018 14.3.2018 18.4.2018
#USOILM8 June 2018 16.4.2018 18.5.2018
#USOILN8 July 2018 16.5.2018 18.6.2018
#USOILQ8 August 2018 14.6.2018 18.7.2018
#USOILU8 September 2018 16.7.2018 17.8.2018
#USOILV8 October 2018 15.8.2018 18.9.2018
#USOILX8 November 2018 14.9.2018 18.10.2018
#USOILZ8 December 2018 16.10.2018 15.11.2018
#USOILF9 January 2019 13.11.2018 17.12.2018
#USOILG9 February 2019 13.12.2018 18.1.2019
#USOILH9 March 2019 16.1.2019 18.2.2019
#USOILJ9 April 2019 14.2.2019 18.3.2019
#UKOILMY Brent Crude Oil #UKOILH8 March 2018 21.12.2017 29.1.2018
#UKOILJ8 April 2018 25.1.2018 26.2.2018
#UKOILK8 May 2018 22.2.2018 27.3.2018
#UKOILM8 June 2018 23.3.2018 26.4.2018
#UKOILN8 July 2018 24.4.2018 29.5.2018
#UKOILQ8 August 2018 25.5.2018 27.6.2018
#UKOILU8 September 2018 25.6.2018 27.7.2018
#UKOILV8 October 2018 25.7.2018 29.8.2018
#UKOILX8 November 2018 27.8.2018 26.9.2018
#UKOILZ8 December 2018 24.9.2018 29.10.2018
#UKOILF9 January 2019 25.10.2018 28.11.2018
#UKOILG9 February 2019 26.11.2018 26.12.2018
#UKOILH9 March 2019 24.12.2018 29.1.2019
#UKOILJ9 April 2019 25.1.2019 26.2.2019
#UKOILK9 May 2019 22.2.2019 27.3.2019
#NGMY Natural Gas #NGG8 February 2018 20.12.2017 25.1.2018
#NGH8 March 2018 23.1.2018 22.2.2018
#NGJ8 April 2018 20.2.2018 25.3.2018
#NGK8 May 2018 21.3.2018 24.4.2018
#NGM8 June 2018 20.4.2018 25.5.2018
#NGN8 July 2018 23.5.2018 25.6.2018
#NGQ8 August 2018 21.6.2018 25.7.2018
#NGU8 September 2018 23.7.2018 27.8.2018
#NGV8 October 2018 23.8.2018 24.9.2018
#NGX8 November 2018 20.9.2018 25.10.2018
#NGZ8 December 2018 23.10.2018 26.11.2018
#NGF9 January 2019 22.11.2018 24.12.2018
#NGG9 February 2019 20.12.2018 25.1.2019
#NGH9 March 2019 23.1.2019 22.2.2019
#NGJ9 April 2019 20.2.2019 25.3.2019
#HGMY Heating Oil #HGG8 February 2018 22.12.2017 29.1.2018
#HGH8 March 2018 25.1.2018 26.2.2018
#HGJ8 April 2018 22.2.2018 27.3.2018
#HGK8 May 2018 23.3.2018 26.4.2018
#HGM8 June 2018 24.4.2018 29.5.2018
#HGN8 July 2018 25.5.2018 27.6.2018
#HGQ8 August 2018 25.6.2018 27.7.2018
#HGU8 September 2018 25.7.2018 29.8.2018
#HGV8 October 2018 27.8.2018 26.9.2018
#HGX8 November 2018 24.9.2018 29.10.2018
#HGZ8 December 2018 25.10.2018 28.11.2018
#HGF9 January 2019 26.11.2018 27.12.2018
#HGG9 February 2019 24.12.2018 29.1.2019
#HGH9 March 2019 25.1.2019 26.2.2019
#HGJ9 April 2019 22.2.2019 27.3.2019
#GASMY Gasoline #GASG8 February 2018 22.12.2017 29.1.2018
#GASH8 March 2018 25.1.2018 26.2.2018
#GASJ8 April 2018 22.2.2018 27.3.2018
#GASK8 May 2018 23.3.2018 26.4.2018
#GASM8 June 2018 24.4.2018 29.5.2018
#GASN8 July 2018 25.5.2018 27.6.2018
#GASQ8 August 2018 25.6.2018 27.7.2018
#GASU8 September 2018 25.7.2018 29.8.2018
#GASV8 October 2018 27.8.2018 26.9.2018
#GASX8 November 2018 24.9.2018 29.10.2018
#GASZ8 December 2018 25.10.2018 28.11.2018
#GASF9 January 2019 26.11.2018 27.12.2018
#GASG9 February 2019 24.12.2018 29.1.2019
#GASH9 March 2019 25.1.2019 26.2.2019
#GASJ9 April 2019 22.2.2019 27.3.2019
#GSOMY Gasoil #GSOG8 February 2018 5.1.2018 8.2.2018
#GSOH8 March 2018 6.2.2018 8.3.2018
#GSOJ8 April 2018 6.3.2018 10.4.2018
#GSOK8 May 2018 6.4.2018 8.5.2018
#GSOM8 June 2018 4.5.2018 8.6.2018
#GSON8 July 2018 6.6.2018 10.7.2018
#GSOQ8 August 2018 6.7.2018 8.8.2018
#GSOU8 September 2018 6.8.2018 10.9.2018
#GSOV8 October 2018 6.9.2018 9.10.2018
#GSOX8 November 2018 5.10.2018 8.11.2018
#GSOZ8 December 2018 6.11.2018 10.12.2018
#GSOF9 January 2019 6.12.2018 8.1.2019
#GSOG9 February 2019 4.1.2019 8.2.2019
#GSOH9 March 2019 6.2.2019 8.3.2019
#GSOJ9 March 2019 6.3.2019 9.4.2019
#HGCMY Copper #HGCH8 March 2018 24.11.2017 26.2.2018
#HGCK8 May 2018 22.2.2018 26.4.2018
#HGCN8 July 2018 24.4.2018 27.6.2018
#HGCU8 September 2018 25.6.2018 29.8.2018
#HGCZ8 December 2018 27.8.2018 28.11.2018
#HGCH9 March 2019 26.11.2018 26.2.2019
#HGCK9 May 2019 22.2.2019 26.4.2019
#LGILTMY Long Gilt #LGILTH8 March 2018 23.11.2017 23.2.2018
#LGILTM8 June 2018 21.2.2018 28.5.2018
#LGILTU8 September 2018 24.5.2018 28.8.2018
#LGILTZ8 December 2018 23.11.2018 27.11.2018
#LGILTH9 March 2019 21.2.2019 25.2.2019
#LGILTM9 June 2019 24.5.2019 28.5.2019
#USBNDMY US T-Bond #USBNDH8 March 2018 24.11.2017 26.2.2018
#USBNDM8 June 2018 22.2.2018 29.5.2018
#USBNDU8 September 2018 25.5.2018 29.8.2018
#USBNDZ8 December 2018 27.8.2018 28.11.2018
#USBNDH9 March 2019 26.11.2018 26.2.2019
#USBNDM9 June 2019 22.2.2019 29.5.2019
#BUNDMY Bund #BUNDH8 March 2018 1.12.2017 6.3.2018
#BUNDM8 June 2018 2.3.2018 5.6.2018
#BUNDU8 September 2018 1.6.2018 4.9.2018
#BUNDZ8 December 2018 31.8.2018 4.12.2018
#BUNDH9 March 2019 30.11.2018 4.3.2019
#BUNDM9 June 2019 28.3.2019 4.6.2019

 1. Маржин изискване при ливъридж 1:100;
 2. Стойностите са за 1 лот
 3. Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)
В деня на падеж не могат да бъдат отваряни нови позиции или поставени чакащи поръчки. Позволено е единствено да затваряте текущи позиции до 17:00 часа българско време. ЕЛАНА Трейдинг АД си запазва правото да затвори автоматично оставащите позициите в периода 17:00 – 19:00 часа на пазарна цена.