CFD върху суровини


Общи условия

 • Без комисиони за търговия
 • Без лихви и такси за поддържане на позицията отворена;
 • Ливъридж от 1:200 до 1:1;
 • Размер на 1 лот – 1 фючърсен контракт;
 • Минимален обем за търговия – 0.1 лот;
 • Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
 • Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
 • Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
 • Търговия с експертни системи;
 • Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
 • При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
 • Договорите за разлика върху борсови индекси са базирани на фючърсни контракти върху съответния борсов индекс и имат конкретно работно време и дата на падеж в зависимост от фючърсния контракт. На датата на падеж отворените позиции се затварят автоматично на пазарни цени. В последния ден за търговия с контракта подадените неизпълнени поръчки се анулират;
 • Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
КодCFDМаржин изискване1Целеви спредМин. стъпка на промяна2Търг.сесия
пон-пет 2
Прекъсване на сесията3
#USOILLight Sweet Crude Oil (WTI)2%0.030.01 (10 USD)01:05 - 23:55няма
#UKOILBrent Crude Oil2%0.030.01 (10 USD)03:05 - 23:55няма
#NGE-mini Natural Gas2%0.0030.005 (12.5 USD)01:05 - 23:55няма
#HGHeating Oil2%0.0020.0001 (4.2 USD)01:05 - 23:55няма
#GASGasoline4%0.0020.0001 (4.2 USD)01:05 - 23:55няма
#GSOGasoil4%0.750.25 (25 USD)03:05 - 23:55няма
#HGCCopper4%0.00350.0005 (12.5 USD)01:05 - 23:55няма
#LGILTLong Gilt2%0.030.01 ( 10 GBP)10:05 - 19:55няма
#USBNDUS T-bund2%0.060.01 (10 USD)01:05 - 23:55няма
КодCFDКод в
ELANA MetaTrader
Месец
на контракта
Първи ден
на търговия
Падеж
#USOILUS Crude Oil#USOILH7March 201716.01.2017 - 01:0517.02.2017 - 17:00
#USOILJ7April 201715.02.2017 - 01:0517.03.2017 - 17:00
#USOILK7May 201715.03.2017 - 01:0518.04.2017 - 17:00
#USOILM7June 201714.04.2017 - 01:0518.05.2017 - 17:00
#USOILN7July 201716.05.2017 - 01:0516.06.2017 - 17:00
#USOILQ7August 201714.06.2017 - 01:0518.07.2017 - 17:00
#USOILU7September 201714.07.2017 - 01:0518.08.2017 - 17:00
#USOILV7October 201716.08.2017 - 01:0518.09.2017 - 17:00
#USOILX7November 201714.09.2017 - 01:0518.10.2017 - 17:00
#USOILZ7December 201716.10.2017 - 01:0516.11.2017 - 17:00
#USOILF8January 201814.11.2017 - 01:0515.12.2017 - 17:00
#USOILG8February 201813.12.2017 - 01:0518.01.2018 - 17:00
#USOILH8March 201816.01.2018 - 01:0516.02.2018 - 17:00
#USOILJ8April 201814.02.2018 - 01:0516.03.2018 - 17:00
#UKOILUK Crude Oil#UKOILJ7April 201725.01.2017 - 03:0524.02.2017 - 17:00
#UKOILK7May 201722.02.2017 - 03:0529.03.2017 - 17:00
#UKOILM7June 201727.03.2017 - 03:0526.04.2017 - 17:00
#UKOILN7July 201724.04.2017 - 03:0529.05.2017 - 17:00
#UKOILQ7August 201725.05.2017 - 03:0528.06.2017 - 17:00
#UKOILU7September 201726.06.2017 - 03:0527.07.2017 - 17:00
#UKOILV7October 201725.07.2017 - 03:0529.08.2017 - 17:00
#UKOILX7November 201725.08.2017 - 03:0527.09.2017 - 17:00
#UKOILZ7December 201725.09.2017 - 03:0527.10.2017 - 17:00
#UKOILF8January 201825.10.2017 - 03:0528.11.2017 - 17:00
#UKOILG8February 201824.11.2017 - 03:0522.12.2017 - 17:00
#UKOILH8March 201821.12.2017 - 03:0529.01.2018 - 17:00
#UKOILJ8April 201825.01.2018 - 03:0526.02.2018 - 17:00
#UKOILK8May 201822.02.2018 - 03:0527.03.2018 - 17:00
#GSOGasoil#GSOG7February 201706.01.2017 - 03:0508.02.2017 - 17:00
#GSOH7March 201706.02.2017 - 03:0508.03.2017 - 17:00
#GSOJ7April 201706.03.2017 - 03:0510.04.2017 - 17:00
#GSOK7May 201706.04.2017 - 03:0509.05.2017 - 17:00
#GSOM7June 201705.05.2017 - 03:0508.06.2017 - 17:00
#GSON7July 201706.06.2017 - 03:0510.07.2017 - 17:00
#GSOQ7August 201706.07.2017 - 03:0508.08.2017 - 17:00
#GSOU7September 201704.08.2017 - 03:0508.09.2017 - 17:00
#GSOV7October 201706.09.2017 - 03:0510.10.2017 - 17:00
#GSOX7November 201706.10.2017 - 03:0508.11.2017 - 17:00
#GSOZ7December 201706.11.2017 - 03:0508.12.2017 - 17:00
#GSOF8January 201806.12.2017 - 03:0509.01.2018 - 17:00
#GSOG8February 201805.01.2018 - 03:0508.02.2018 - 17:00
#GSOH8March 201806.02.2018 - 03:0508.03.2018 - 17:00
#GSOJ8April 201806.03.2018 - 03:0510.04.2018 - 17:00
#NGNatural Gas#NGH7March 201723.01.2017 - 01:0522.02.2017 - 17:00
#NGJ7April 201720.02.2017 - 01:0527.03.2017 - 17:00
#NGK7May 201723.03.2017 - 01:0524.04.2017 - 17:00
#NGM7June 201720.04.2017 - 01:0524.05.2017 - 17:00
#NGN7July 201722.05.2017 - 01:0526.06.2017 - 17:00
#NGQ7August 201722.06.2017 - 01:0525.07.2017 - 17:00
#NGU7September 201721.07.2017 - 01:0525.08.2017 - 17:00
#NGV7October 201723.08.2017 - 01:0525.09.2017 - 17:00
#NGX7November 201721.09.2017 - 01:0525.10.2017 - 17:00
#NGZ7December 201723.10.2017 - 01:0524.11.2017 - 17:00
#NGF8January 201822.11.2017 - 01:0522.12.2017 - 17:00
#NGG8February 201820.12.2017 - 01:0525.01.2018 - 17:00
#NGH8March 201823.01.2018 - 01:0522.02.2018 - 17:00
#NGJ8April 201820.02.2018 - 01:0525.03.2018 - 17:00
#HGHeating Oil#HGH7March 201725.01.2017 - 01:0524.02.2017 - 17:00
#HGJ7April 201722.02.2017 - 01:0529.03.2017 - 17:00
#HGK7May 201727.03.2017 - 01:0526.04.2017 - 17:00
#HGM7June 201724.04.2017 - 01:0529.05.2017 - 17:00
#HGN7July 201725.05.2017 - 01:0528.06.2017 - 17:00
#HGQ7August 201726.06.2017 - 01:0527.07.2017 - 17:00
#HGU7September 201725.07.2017 - 01:0529.08.2017 - 17:00
#HGV7October 201725.08.2017 - 01:0527.09.2017 - 17:00
#HGX7November 201725.09.2017 - 01:0527.10.2017 - 17:00
#HGZ7December 201725.10.2017 - 01:0528.11.2017 - 17:00
#HGF8January 201824.11.2017 - 01:0527.12.2017 - 17:00
#HGG8February 201822.12.2017 - 01:0529.01.2018 - 17:00
#HGH8March 201825.01.2018 - 01:0526.02.2018 - 17:00
#HGJ8April 201822.02.2018 - 01:0527.03.2018 - 17:00
#GASGasoline#GASH7March 201725.01.2017 - 00:0024.02.2017 - 17:00
#GASJ7April 201722.02.2017 - 01:0529.03.2017 - 17:00
#GASK7May 201727.03.2017 - 01:0526.04.2017 - 17:00
#GASM7June 201724.04.2017 - 01:0529.05.2017 - 17:00
#GASN7July 201725.05.2017 - 01:0528.06.2017 - 17:00
#GASQ7August 201726.06.2017 - 01:0527.07.2017 - 17:00
#GASU7September 201725.07.2017 - 01:0529.08.2017 - 17:00
#GASV7October 201725.08.2017 - 01:0527.09.2017 - 17:00
#GASX7November 201725.09.2017 - 01:0527.10.2017 - 17:00
#GASZ7December 201725.10.2017 - 01:0528.11.2017 - 17:00
#GASF8January 201824.11.2017 - 01:0527.12.2017 - 17:00
#GASG8February 201822.12.2017 - 01:0529.01.2018 - 17:00
#GASH8March 201825.01.2018 - 01:0526.02.2018 - 17:00
#GASJ8April 201822.02.2018 - 01:0527.03.2018 - 17:00
#HGCUS Copper#HGCH7March 201726.12.2016 - 01:0524.02.2017 - 17:00
#HGCK7May 201722.02.2017 - 01:0526.04.2017 - 17:00
#HGCN7July 201724.04.2017 - 01:0528.06.2017 - 17:00
#HGCU7September 201726.06.2017 - 01:0529.08.2017 - 17:00
#HGCZ7December 201725.08.2017 - 01:0528.11.2017 - 17:00
#HGCH8March 201824.11.2017 - 01:0526.02.2018 - 17:00
#HGCK8May 201822.02.2018 - 01:0526.04.2018 - 17:00
#LGILTLong Gilt#LGILTH7March 201723.11.2016 - 09:0523.02.2017 - 17:00
#LGILTM7June 201721.02.2017 - 01:0526.05.2017 - 17:00
#LGILTU7September 201724.05.2017 - 01:0528.08.2017 - 17:00
#LGILTZ7December 201724.08.2017 - 01:0527.11.2017 - 17:00
#LGILTH8March 201823.11.2017 - 01:0523.02.2018 - 17:00
#USBNDUS. T-Bond#USBNDH7March 201724.11.2016 - 01:0524.02.2017 - 17:00
#USBNDM7June 201722.02.2017 - 01:0529.05.2017 - 17:00
#USBNDU7September 201725.05.2017 - 01:0529.08.2017 - 17:00
#USBNDZ7December 201725.08.2017 - 01:0528.11.2017 - 17:00
#USBNDH8March 201824.11.2017 - 01:0526.02.2018 - 17:00
 1. Маржин изискване при ливъридж 1:100;
 2. Стойностите са за 1 лот
 3. Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)