CFD върху суровини


Общи условия

 • Без комисиони за търговия
 • Без лихви и такси за поддържане на позицията отворена;
 • Ливъридж от 1:200 до 1:1;
 • Размер на 1 лот – 1 фючърсен контракт;
 • Минимален обем за търговия – 0.1 лот;
 • Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
 • Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Могат да бъдат изпълнени, както на по-добра, така и на по-лоша цена;
 • Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
 • Търговия с експертни системи;
 • Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
 • При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
 • Договорите за разлика върху борсови индекси са базирани на фючърсни контракти върху съответния борсов индекс и имат конкретно работно време и дата на падеж в зависимост от фючърсния контракт. На датата на падеж отворените позиции се затварят автоматично на пазарни цени. В последния ден за търговия с контракта подадените неизпълнени поръчки се анулират;
 • Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
Код CFD Маржин изискване1 Целеви спред Мин. стъпка на промяна2 Търг.сесия
пон-пет 2
Прекъсване на сесията3
#USOIL Light Sweet Crude Oil (WTI) 2% 0.03 0.01 (10 USD) 01:05 – 23:55 няма
#UKOIL Brent Crude Oil 2% 0.03 0.01 (10 USD) 03:05 – 23:55 няма
#NG E-mini Natural Gas 2% 0.003 0.005 (12.5 USD) 01:05 – 23:55 няма
#HG Heating Oil 2% 0.002 0.0001 (4.2 USD) 01:05 – 23:55 няма
#GAS Gasoline 4% 0.002 0.0001 (4.2 USD) 01:05 – 23:55 няма
#GSO Gasoil 4% 0.75 0.25 (25 USD) 03:05 – 23:55 няма
#HGC Copper 4% 0.0035 0.0005 (12.5 USD) 01:05 – 23:55 няма
#LGILT Long Gilt 2% 0.03 0.01 ( 10 GBP) 10:05 – 19:55 няма
#USBND US T-bund 2% 0.06 0.01 (10 USD) 01:05 – 23:55 няма

Код CFD Код в
ELANA MetaTrader
Месец
на контракта
Първи ден
на търговия
Падеж
#USOIL US Crude Oil #USOILH7 March 2017 16.01.2017 – 01:05 17.02.2017 – 17:00
#USOILJ7 April 2017 15.02.2017 – 01:05 17.03.2017 – 17:00
#USOILK7 May 2017 15.03.2017 – 01:05 18.04.2017 – 17:00
#USOILM7 June 2017 14.04.2017 – 01:05 18.05.2017 – 17:00
#USOILN7 July 2017 16.05.2017 – 01:05 16.06.2017 – 17:00
#USOILQ7 August 2017 14.06.2017 – 01:05 18.07.2017 – 17:00
#USOILU7 September 2017 14.07.2017 – 01:05 18.08.2017 – 17:00
#USOILV7 October 2017 16.08.2017 – 01:05 18.09.2017 – 17:00
#USOILX7 November 2017 14.09.2017 – 01:05 18.10.2017 – 17:00
#USOILZ7 December 2017 16.10.2017 – 01:05 16.11.2017 – 17:00
#USOILF8 January 2018 14.11.2017 – 01:05 15.12.2017 – 17:00
#USOILG8 February 2018 13.12.2017 – 01:05 18.01.2018 – 17:00
#USOILH8 March 2018 16.01.2018 – 01:05 16.02.2018 – 17:00
#USOILJ8 April 2018 14.02.2018 – 01:05 16.03.2018 – 17:00
#UKOIL UK Crude Oil #UKOILJ7 April 2017 25.01.2017 – 03:05 24.02.2017 – 17:00
#UKOILK7 May 2017 22.02.2017 – 03:05 29.03.2017 – 17:00
#UKOILM7 June 2017 27.03.2017 – 03:05 26.04.2017 – 17:00
#UKOILN7 July 2017 24.04.2017 – 03:05 29.05.2017 – 17:00
#UKOILQ7 August 2017 25.05.2017 – 03:05 28.06.2017 – 17:00
#UKOILU7 September 2017 26.06.2017 – 03:05 27.07.2017 – 17:00
#UKOILV7 October 2017 25.07.2017 – 03:05 29.08.2017 – 17:00
#UKOILX7 November 2017 25.08.2017 – 03:05 27.09.2017 – 17:00
#UKOILZ7 December 2017 25.09.2017 – 03:05 27.10.2017 – 17:00
#UKOILF8 January 2018 25.10.2017 – 03:05 28.11.2017 – 17:00
#UKOILG8 February 2018 24.11.2017 – 03:05 22.12.2017 – 17:00
#UKOILH8 March 2018 21.12.2017 – 03:05 29.01.2018 – 17:00
#UKOILJ8 April 2018 25.01.2018 – 03:05 26.02.2018 – 17:00
#UKOILK8 May 2018 22.02.2018 – 03:05 27.03.2018 – 17:00
#GSO Gasoil #GSOG7 February 2017 06.01.2017 – 03:05 08.02.2017 – 17:00
#GSOH7 March 2017 06.02.2017 – 03:05 08.03.2017 – 17:00
#GSOJ7 April 2017 06.03.2017 – 03:05 10.04.2017 – 17:00
#GSOK7 May 2017 06.04.2017 – 03:05 09.05.2017 – 17:00
#GSOM7 June 2017 05.05.2017 – 03:05 08.06.2017 – 17:00
#GSON7 July 2017 06.06.2017 – 03:05 10.07.2017 – 17:00
#GSOQ7 August 2017 06.07.2017 – 03:05 08.08.2017 – 17:00
#GSOU7 September 2017 04.08.2017 – 03:05 08.09.2017 – 17:00
#GSOV7 October 2017 06.09.2017 – 03:05 10.10.2017 – 17:00
#GSOX7 November 2017 06.10.2017 – 03:05 08.11.2017 – 17:00
#GSOZ7 December 2017 06.11.2017 – 03:05 08.12.2017 – 17:00
#GSOF8 January 2018 06.12.2017 – 03:05 09.01.2018 – 17:00
#GSOG8 February 2018 05.01.2018 – 03:05 08.02.2018 – 17:00
#GSOH8 March 2018 06.02.2018 – 03:05 08.03.2018 – 17:00
#GSOJ8 April 2018 06.03.2018 – 03:05 10.04.2018 – 17:00
#NG Natural Gas #NGH7 March 2017 23.01.2017 – 01:05 22.02.2017 – 17:00
#NGJ7 April 2017 20.02.2017 – 01:05 27.03.2017 – 17:00
#NGK7 May 2017 23.03.2017 – 01:05 24.04.2017 – 17:00
#NGM7 June 2017 20.04.2017 – 01:05 24.05.2017 – 17:00
#NGN7 July 2017 22.05.2017 – 01:05 26.06.2017 – 17:00
#NGQ7 August 2017 22.06.2017 – 01:05 25.07.2017 – 17:00
#NGU7 September 2017 21.07.2017 – 01:05 25.08.2017 – 17:00
#NGV7 October 2017 23.08.2017 – 01:05 25.09.2017 – 17:00
#NGX7 November 2017 21.09.2017 – 01:05 25.10.2017 – 17:00
#NGZ7 December 2017 23.10.2017 – 01:05 24.11.2017 – 17:00
#NGF8 January 2018 22.11.2017 – 01:05 22.12.2017 – 17:00
#NGG8 February 2018 20.12.2017 – 01:05 25.01.2018 – 17:00
#NGH8 March 2018 23.01.2018 – 01:05 22.02.2018 – 17:00
#NGJ8 April 2018 20.02.2018 – 01:05 25.03.2018 – 17:00
#HG Heating Oil #HGH7 March 2017 25.01.2017 – 01:05 24.02.2017 – 17:00
#HGJ7 April 2017 22.02.2017 – 01:05 29.03.2017 – 17:00
#HGK7 May 2017 27.03.2017 – 01:05 26.04.2017 – 17:00
#HGM7 June 2017 24.04.2017 – 01:05 29.05.2017 – 17:00
#HGN7 July 2017 25.05.2017 – 01:05 28.06.2017 – 17:00
#HGQ7 August 2017 26.06.2017 – 01:05 27.07.2017 – 17:00
#HGU7 September 2017 25.07.2017 – 01:05 29.08.2017 – 17:00
#HGV7 October 2017 25.08.2017 – 01:05 27.09.2017 – 17:00
#HGX7 November 2017 25.09.2017 – 01:05 27.10.2017 – 17:00
#HGZ7 December 2017 25.10.2017 – 01:05 28.11.2017 – 17:00
#HGF8 January 2018 24.11.2017 – 01:05 27.12.2017 – 17:00
#HGG8 February 2018 22.12.2017 – 01:05 29.01.2018 – 17:00
#HGH8 March 2018 25.01.2018 – 01:05 26.02.2018 – 17:00
#HGJ8 April 2018 22.02.2018 – 01:05 27.03.2018 – 17:00
#GAS Gasoline #GASH7 March 2017 25.01.2017 – 00:00 24.02.2017 – 17:00
#GASJ7 April 2017 22.02.2017 – 01:05 29.03.2017 – 17:00
#GASK7 May 2017 27.03.2017 – 01:05 26.04.2017 – 17:00
#GASM7 June 2017 24.04.2017 – 01:05 29.05.2017 – 17:00
#GASN7 July 2017 25.05.2017 – 01:05 28.06.2017 – 17:00
#GASQ7 August 2017 26.06.2017 – 01:05 27.07.2017 – 17:00
#GASU7 September 2017 25.07.2017 – 01:05 29.08.2017 – 17:00
#GASV7 October 2017 25.08.2017 – 01:05 27.09.2017 – 17:00
#GASX7 November 2017 25.09.2017 – 01:05 27.10.2017 – 17:00
#GASZ7 December 2017 25.10.2017 – 01:05 28.11.2017 – 17:00
#GASF8 January 2018 24.11.2017 – 01:05 27.12.2017 – 17:00
#GASG8 February 2018 22.12.2017 – 01:05 29.01.2018 – 17:00
#GASH8 March 2018 25.01.2018 – 01:05 26.02.2018 – 17:00
#GASJ8 April 2018 22.02.2018 – 01:05 27.03.2018 – 17:00
#HGC US Copper #HGCH7 March 2017 26.12.2016 – 01:05 24.02.2017 – 17:00
#HGCK7 May 2017 22.02.2017 – 01:05 26.04.2017 – 17:00
#HGCN7 July 2017 24.04.2017 – 01:05 28.06.2017 – 17:00
#HGCU7 September 2017 26.06.2017 – 01:05 29.08.2017 – 17:00
#HGCZ7 December 2017 25.08.2017 – 01:05 28.11.2017 – 17:00
#HGCH8 March 2018 24.11.2017 – 01:05 26.02.2018 – 17:00
#HGCK8 May 2018 22.02.2018 – 01:05 26.04.2018 – 17:00
#LGILT Long Gilt #LGILTH7 March 2017 23.11.2016 – 09:05 23.02.2017 – 17:00
#LGILTM7 June 2017 21.02.2017 – 01:05 26.05.2017 – 17:00
#LGILTU7 September 2017 24.05.2017 – 01:05 28.08.2017 – 17:00
#LGILTZ7 December 2017 24.08.2017 – 01:05 27.11.2017 – 17:00
#LGILTH8 March 2018 23.11.2017 – 01:05 23.02.2018 – 17:00
#USBND US. T-Bond #USBNDH7 March 2017 24.11.2016 – 01:05 24.02.2017 – 17:00
#USBNDM7 June 2017 22.02.2017 – 01:05 29.05.2017 – 17:00
#USBNDU7 September 2017 25.05.2017 – 01:05 29.08.2017 – 17:00
#USBNDZ7 December 2017 25.08.2017 – 01:05 28.11.2017 – 17:00
#USBNDH8 March 2018 24.11.2017 – 01:05 26.02.2018 – 17:00

 1. Маржин изискване при ливъридж 1:100;
 2. Стойностите са за 1 лот
 3. Всички времена са в Източноевропейско време (ЕЕТ)