Условия за търговия


Валута

 • над 70 валутни двойки
 • без комисиони
 • директни пазарни котировки

условия за търговия с валута

Ценни метали

 • злато, сребро, паладий и платина като валутни двойки
 • без комисиони
 • aвтоматично изпълнение на клиентските поръчки

условия за търговия с ценни метали

CFD върху индекси

 • 14 европейски, американски и азиатски борсови индекси
 • договори за разлика (CFD) върху фючърсни контракти
 • без олихвяване

условия за търговия със CFD върху индекси

CFD върху суровини

 • два вида петрол, природен газ и промишлено гориво
 • CFD върху фючърсни контракти
 • прозрачни комисиони и без олихвяване

условия за търговия със CFD върху суровини